​پرداخت هزینه

​ارسال برای استان تهران و شهرستان و حتی شهرستان های حومه نیز  تسویه موقع تحویل صورت میگیرید .
در صورت خرید حضوری و یا غیرحضوری بعد از انتخاب محصول مورد نظر 1/4 از کل فاکتور پرداخت می شود تا در هنگام تحویل، تسویه صورت بگیرید .

سبد خرید