تاریخچه تولید مبلمان

اولین اثاثیه
زمانی که مردم شروع به اسکان در یک مکان کردند، مبلمان ظاهر شدمبلمان شامل تخت و کمد سنگی بود. "در اروپا، برخی از اولین مبلمان شناخته شده از دهکده ای از عصر حجر در سارا برا در جزایر اورکنی در اسکاتلند در حدود 2000 سال قبل از میلاد آمده است.

مبلمان مصر باستان، یونان باستان و روم
مصریان مرفه از تخت، صندلی و میز استفاده می کردنددر یونان باستان، اثاثیه کمتر بودیک خانواده ثروتمند اغلب از کمد برای به نمایش گذاشتن فنجان های گران قیمت استفاده می کرداز کاناپه های چوبی برای استراحت و خواب استفاده می شددر رم، خانواده های مرفه اثاثیه اثاثه یا لوازم داخلی و پیچیده حکاکی شده بودنداز کاناپه ها برای استراحت استفاده می شد.
مبلمان قرون وسطی
بسیار ابتدایی بود، حتی در خانه های ثروتمند، صندلی غیر معمول بودعمدتاً مردم روی چهارپایه ها و نیمکت ها می نشستند.
ساخت مبلمان قرن شانزدهم، هفدهم و هجدهم
در قرن شانزدهم، مبلمان فراوان‌تر بود، اما هنوز هم ابتدایی بودمبلمان بزرگ بلوط در میان ثروتمندان رایج بودصندلی ها که هنوز هم بسیار گران بودند، رواج یافتند.
مبلمان قرن هفدهم را می توان ساده، سنگین و ساخته شده از بلوط توصیف کرداثاثیه در میان طبقه مرفه به تدریج راحت تر و آراسته تر شد و از گردو و سپس چوب ماهون ساخته شد.
در قرن 18، ثروتمندان دارای مبلمان وبهلسترد بودندیک تولید کننده معروف مبلمان چوبی، توماس چیپندیل (1718-1779)، متخصص در مبلمان چوب ماهون خوب.
قرن 19 و 20
اولین مبلمان تولید انبوه در قرن 19 ساخته شداگرچه این امر در دسترس بودن آن را افزایش داد، اما ممکن است منجر به افت طراحی و کیفیت شود.
با بهبود استانداردهای زندگی، مبلمان در قرن بیستم بیشتر در دسترس بوددر حال حاضر وجود وسایل مناسب در تمام اتاق های خانه رایج بود.
مبلمان استعمار آمریکا
نوع چوب مورد استفاده برای تولید مبلمان دوران استعمار آمریکایی بستگی به این داشت که در محل موجود باشدمبلمان با استفاده از افرا، بلوط، گردو، توس، گیلاس و کاج ساخته شده استصندلی ها و میزهای اولیه آمریکایی اغلب با دوک های خمیده و پشتی صندلی ساخته می شدنداین سبک بر فرم، مواد و عملکرد تأکید داشت.
اگرچه تحولات زیادی در در دسترس بودن و سبک مبلمان وجود داشته است، اما موضوع رایج در تاریخ مبلمان استفاده از چوب و همچنین تمایل به کیفیت و راحتی است.

پرفروش ترین محصولات

سبد خرید