معماری مدرن چیست؟

طلوع معماری مدرن زمانی آغاز شد که صنعت دستی با صنعتی سازی ماشینی جایگزین شدمعماران مدرن برای ابداع روش‌های ساختمانی تلاش کردند که بیشتر بر نحوه زندگی انسان‌ها در مقایسه با آنچه که زیبا می‌دانستند تمرکز داشتاین معماری مانند سبک های احیاگر احساساتی نیستدر عوض، نوآورانه، تجربی و حداقلی است

معماری مدرن چیست؟

معماری مدرن سبکی از ساختمان است که بر عملکرد و یک فرم ساده بیش از تزئینات تأکید دارداین زیبایی‌شناسی طراحی، انحراف از خانه‌های پیچیده‌تر و تزئین‌شده‌تر مانند سبک‌های کوئین آن، ویکتوریایی یا احیای گوتیک استمعماری مدرن معمولا شامل خطوط تیز و تمیز است.

تنها در ایالات متحده چندین سبک معماری مدرن وجود دارداز سال 1930 تا 1970، مقوله‌هایی مانند اکسپرسیونیست، سازه‌گرایی و مدرن در اواسط قرن وجود دارد که می‌توان چند مورد را نام برد

تاریخ

جنبش مدرن کوتاه مدت نبود و چندین سبک فرعی را در بر می گیرد که نزدیک به 60 سال را در بر می گیردبه این ترتیب، تعیین نقطه شروع دقیق می تواند دشوار باشدبرای برخی، این سبک شامل معماری انتقالی بیشتری مانند هنر دکو و جنبش های هنر و صنایع دستی استبرای دیگران، آن سبک های قبلی به عنوان الهام بخش معماران مدرن در اواسط قرن به عنوان "ناب" عمل می کردند.

تولد طراحی مدرن با این فکر به وجود آمد که فرم باید از عملکرد پیروی کنداین ایده با معمار لوئیس سالیوان آغاز شد که ساختمان هایی را برای نمایشگاه جهانی شیکاگو در سال 1893 طراحی کردآن مانترا پایه و اساس معماران مدرن شد.

دیگر پیشگامان محبوب معماری مدرن عبارتند از: فرانک لوید رایت، استاتلیش باهاوس، لودویگ میس ون در روهه و لوکوربوزیه

زیبایی شناسی طراحی مدرن در دهه 1930 در نوسان بود و به مدرنیسم بین المللی یا سبک بین المللی معروف شداین زیبایی شناسی طراحی پس از نمایشگاه معماری فیلیپ جانسون در سال 1932 به وجود آمد.

به طور کلی، شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های معماری مدرن در حدود اواسط قرن بیستم به پایان می‌رسند، اما سبک طراحی همچنان بر ساختمان‌ها تا اواخر قرن بیستم تأثیر می‌گذارد

مشخصات

از آنجایی که سبک های بسیاری از معماری مدرن وجود دارد، چندین ویژگی تعیین کننده وجود دارداینها برخی از متداول‌ترین و گسترده‌ترین ویژگی‌های کلیدی هستند که در اشکال مختلف دیده می‌شوند

خطوط تمیز و کمینه این خطوط فاقد تزئینات اضافی هستند و عموماً بافتی صاف و یکدست دارند

برآمدگی های وسیع سقفچندین خانه مدرن بر ساختارهای افقی و کم ارتفاع با برآمدگی های سقفی بزرگ تاکید دارند.

دیوارهای شیشه ای و پنجره های بزرگاستفاده بسیار سخاوتمندانه ای از شیشه خواهید داشت که به مقدار قابل توجهی نور طبیعی وارد فضای داخلی می شود

پلان های باز و کاملاً مشخصاز آنجایی که معماری مدرن بر فرم بیش از عملکرد تمرکز می کند، معماران به دنبال این بودند که پلان های بزرگ و وسیع را با فضاهای غذاخوری و نشیمن که به یکدیگر سرازیر می شدند، بگنجانند

مصالح ساختمانی مدرن و سنتیبرخی از مصالح رایج در خانه های مدرن عبارتند از فولاد، بلوک بتنی، آهن و شیشهمصالح ساختمانی مرسوم تری مانند چوب، آجر و سنگ به روش های ساده تری برای نشان دادن زیبایی طبیعی خود استفاده می شد

رابطه با محیط بیروندر مورد سایت‌های ساختمانی و اینکه ساختمان‌ها چگونه با چشم‌انداز طبیعی اطراف آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، تفکرات زیادی انجام شد

طرح های نامتقارنمعماران مدرن با اشکال بزرگ و صاف و ترکیبات نامتقارن بازی می کردند که به طور تمیز چیده شده بودند و فاقد هرگونه تزئین اضافی بودند.

حقایق جالب

رایج ترین موضوع حذف زیور آلات است

سبک های اولیه معماری مدرن هنوز هم از تزئینات استفاده می کردندبرای مثال، فرانک لوید رایت از پنجره‌های شیشه‌ای هنری استفاده می‌کرد تا هیچ اثر هنری اضافی مورد نیاز نباشدفراتر از آن، معماری مدرن عمدتاً تحلیلی است و نمایشی نیست

معماری مدرن با معماری معاصر متفاوت است

برای برخی افراد، معماری مدرن و معاصر یک چیز استبا این حال، معماری مدرن از یک جنبش هنری به نام مدرنیسم الهام گرفته شد و تا حدود سال 1960 ادامه یافت. معماری معاصر شامل معماری گذشته از دهه 1960 و منتهی به امروز استبه طور خلاصه، معماری معاصر منعکس کننده سبک هایی در این لحظه کنونی است که اتفاقاً بسیار متنوع هستند

در نهایت، خانه های مدرن برای زندگی روزمره خیلی سرد به نظر می رسید

خانه های مدرن از این جهت انقلابی بودند که مفهوم فضای آزاد را پذیرفتندایدئولوژی همچنین به هم ریختگی و تعلقات اضافی را رد می کردبا این حال، با ادامه دوره طراحی، بسیاری از معماران این مفهوم سختگیرانه از فضا و کمبود چیز را به عنوان سرد و غیرشخصی به چالش کشیدنداین تکامل طرح‌های معاصر بیشتری را به همراه داشت که برای ترکیب تزئینات و رنگ‌ها کار می‌کردنددر خانه‌های امروزی، می‌توانید یک پلان مفهومی باز داشته باشید، اما در عین حال یک عنصر حریم خصوصی نیز داشته باشید

به طور خلاصه، معماری مدرن در اوایل دهه 1900 شروع شد و در حدود دهه 1960 با ظهور طرح های معاصر بیشتر به پایان رسیداصول اساسی معماری مدرن شامل فرم زیر عملکرد، خطوط تمیز و فقدان تزئینات استدر نهایت، اصول مدرن به دلیل فضای بیش از حد و ماهیت شدید مصالح ساختمانی برای زندگی روزمره بسیار سرد شد.

پرفروش ترین محصولات

سبد خرید