انتخاب جای مناسب تخت خواب

.1بهترین مکان در اتاق خواب

قرار گرفتن تختخواب در اتاق خواب اصلی بسیار مهم است زیرا این امر بر کیفیت خواب و سلامتی رئیس خانواده تأثیر می گذاردجهت توصیه شده برای قرار دادن سر در هنگام خوابیدن در اتاق خواب استاد یا جنوب یا غرب استتختخواب را باید با هدست در مقابل دیوار در جنوب یا غرب قرار دهید تا پاهایتان هنگام خوابیدن به سمت شمال یا شرق حرکت کند.

.2از گوشه ها خودداری کنید

معاصر مدرن

اگرچه اجرای آن کار ساده ای نیست ، به خصوص در اتاق خواب های ریز ، سعی کنید تختخواب را به طرف دیوارها در گوشه اتاق فشار ندهید ، زیرا این مساله باعث می شود انرژی مثبت از جریان آزادانه در محوطه عبور کندتختخواب باید در امتداد قسمت مرکزی دیوار قرار گیرد تا فضای کافی برای جابجایی و تمیز کردن اتاق وجود داشته باشد.

 

.3سر را از شمال دور نگه دارید

اقامت در Meerut

خوابیدن با سر خود به سمت شمال امری غیرمجاز محسوب می شود و اعتقاد بر این است که کیفیت خواب فرد را کاهش می دهد ، که به نوبه خود منجر به بیماری های جدی تر می شوداگر  چیدمان اتاق خواب شما را از قرار دادن سر در هر جهت دیگر محدود می کند ، می توانید مانند یک اتاق خواب یک پارتیشن را در نظر بگیرید تا بتوانید با فضای خود بازی کنیداگر هیچ چیز دیگری کار نکرد ، موقع خواب وضعیت بالش های خود را به سمت جنوب تغییر دهید.

.4جنوب برای سعادت و سعادت

اتاق نوجوان

Vastu جنوب را به عنوان موقعیت ایده آل برای قرار دادن سر تختخواب خود توصیه می کند زیرا این بهترین کیفیت خواب را به همراه داردخوابیدن با پای خود به شمال ثروت را به خود جلب می کند و ثروت ، خوشبختی و سعادت را افزایش می دهد.

5.تختخواب کودکان در شرق

خانه ها

قرار گرفتن سر به سمت شرق باعث افزایش حافظه ، سلامتی و تمرکز می شودبه همین دلیل بهتر است سر تخت را در شرق در اتاق خواب کودک قرار دهیدجنوب یا جنوب شرقی نیز خوب است ، به طوری که پاها به سمت شمال یا غرب حرکت می کننداین موقعیت همچنین برای شخصی که تمایل به معنویت داشته باشد یا برای افراد جوان تر که در مشاغل خود شروع می کنند مناسب است.

 

.6شهرت از غرب

طراحی داخلی معاصر شگفت انگیز

برای کسانی که مایل به کسب شهرت و سعادت هستند ، قرار دادن تختخواب در برابر دیوار در غرب بهترین گزینه استخوابیدن با پاها که به سمت شرق حرکت می کنند ثروت و شناخت را افزایش می دهد.

در حالت ایده آل ، تخت خواب نباید جلوی درب حمام قرار گیرداگر نمی توانید از این امر جلوگیری کنید ، پس از جلوگیری از ورود انرژی منفی به اتاق خواب ، اطمینان حاصل کنید که درب حمام همیشه بسته نگه داشته شود.

 

.7آینه ها نباید تخت را منعکس کنند

ییلاقی در Undri

اگر در اتاق خواب آینه دارید ، اطمینان حاصل کنید که این تخت خواب را منعکس نمی کندداشتن هر قسمت از بدن هنگام خوابیدن در آینه منعکس شده ، می تواند احتمال بیماری را افزایش دهد.

.8برای زوج ها

اتاق خواب کودکان

اتاق خواب مکانی است که باعث ایجاد رابطه هماهنگ بین زوج می شوداگرچه درست است که مجموعه ای از تخت های دو نفره یا تخت های یک نفره در اتاق بچه ها یا اتاقهای مهمان را در نظر بگیرید ، از استفاده از تخت های یک نفره در اتاق خواب مستر یا یکی که یک زوج در آن قرار دارد خودداری کنیدهمین اصل در مورد تشک ها نیز وجود دارددر اتاق زوج از دو تشک تک نفره روی تخت دونفره استفاده نکنید.

فروش ویژه سرویس خواب اسپرت

پرفروش ترین محصولات

سبد خرید