اندازه تشک در استرالیا ، انگلستان و آفریقای جنوبی

اندازه تشک ها و نام های بین استرالیا ، انگلیس و آفریقای جنوبی را مقایسه می کنیم

وگمیت یا مارمیت؟ نوارها یا میله های مریخ؟ تشک های کینگ ، ملکه یا تک نفره؟ در حالی که بسیاری از شباهت های اجتماعی و فرهنگی بین استرالیا ، انگلستان و آفریقای جنوبی وجود دارد ، اما تفاوت های قابل توجهی وجود دارد (مانند آنچه ما غذاهای مورد علاقه خود می نامیم!) اما ما امروز در اینجا نیستیم تا در مورد غذا صحبت کنیم.

ما در مورد تخت ها، یا به طور خاص ، تشک ها ، و تفاوت اندازه ها در این سه کشور صحبت می کنیمآنطور که فکر می کنید ساده نیستاین کمک نمی کند که اسامی که به اندازه تشک ها مانند کامل ، ملکه و پادشاه داده می شوند ، تعاریف یا اندازه های استاندارد نیستند بلکه نام مستعار هستند و در سراسر جهان متفاوت هستندمتأسفانه هیچ استاندارد بین المللی وجود ندارد.

به عنوان مثال ، در استرالیا به طور کلی به تشک به عنوان تشک های یک نفره ، تشک های بلند بلند ، تشک های یک نفره ، تشک های دو نفره ، تشک های Queen ، تشک های King ، و تشک های Super King اشاره می کنیم . اندازه های اصلی تخت خواب های انگلیس یک نفره ، دو نفره ، کینگ و فوق العاده کینگ استدر آفریقای جنوبی تشک ها یک نفره ، سه چهارم ، دو نفره ، ملکه ، پادشاه و فوق العاده پادشاه هستندو اکثر آنها علی رغم داشتن نام های یکسان ، ابعادی کمی متفاوت دارند(اگر سردرگم نگران نباشید، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم!) در اروپا ، همه چیز کمی ساده تر است، یورو مجرد ، یورو دو ، یورو کینگ.

درک این تفاوت در اندازه تشک بین استرالیا ، انگلستان ، اروپا و آفریقای جنوبی ممکن است در صورت خرید تشک در استرالیا برای نصب یک تختخواب ، مجموعه تختخواب یا پایه تختخواب خریداری شده در خارج از کشور یا نیاز به خرید تختخواب یا کتانی اینجا برای نصب یک تشک خریداری شده در خارج از کشور.

به عنوان مثال ، اگر تختخواب خود را در انگلستان با اندازه كینگ همراه داشته باشید ، باید ملزومات ملكه را برای استرالیا برای آن بخریدکالیفرنیا کینگ در بعضی از کشورها محبوب است ، اما در استرالیا موجود نیست. نزدیکترین کینگ کالیفرنیایی Super King است: عرض یکسان اما چند سانتی متر کوتاه ترو یک تخت یک نفره در انگلیس نسبت به یک تخت یک نفره در استرالیا کمی باریک تر است.

بنابراین اندازه تشک و نام تشک دقیقاً چگونه بین استرالیا ، انگلیس و آفریقای جنوبی مقایسه می شود؟ بیا یک نگاهی بیندازیم.


اندازه تختخواب استرالیا


اندازه تشک انگلستان


اندازه تشک آفریقای جنوبی


اندازه تشک اروپا

 

تنها

920 میلی متر (W) 1، 1880 میلی متر (L)

کوچک مجرد

750 میلی متر (W) x 1900 میلی متر (L)

اندازه تخت یک نفره

910 میلی متر (W) 1، 1880 میلی متر (L)

یورو مجرد

900 میلی متر (W) 2 2000 میلی متر (L)

 

مجرد طولانی

920 میلی متر (W) 2 2،040 میلی متر (L)

تنها

900 میلی متر (W) x 1900 میلی متر (L)

  

 

پادشاه مجرد

1070 میلی متر (W) x 2،040 میلی متر (L)

دونفره کوچک

1200 میلی متر (W) 1، 1900 میلی متر (L)

اندازه تخت سه چهارم

1070 میلی متر (W) x 1880 میلی متر (L)

 

 

دو برابر

1،380 میلی متر (W) 8 1،880 میلی متر (L)

دو برابر

1،350 میلی متر (W) 9 1900 میلی متر (L)

اندازه تخت دو نفره

1370 میلی متر (W) x 1880 میلی متر (L)

یورو دابل

1400 میلی متر (W) 2 2000 میلی متر (L)

 

ملکه

1،530 میلی متر (W) 2 2،040 میلی متر (L)

پادشاه

1500 میلی متر (W) 2 2000 میلی متر (L)

اندازه تخت ملکه

1،520 میلی متر (W) 1، 1880 میلی متر (L)

 

 

پادشاه

1830 میلی متر (W) 2 2،040 میلی متر (L)

سوپر پادشاه

2،040 mm (W) x 2،040 mm (L)

اندازه تختخواب کینگ

1830 میلی متر (W) 1، 1880 میلی متر (L)

یورو کینگ

1600 میلی متر (W) 2 2000 میلی متر (L)

 

سوپر پادشاه

2،040 mm (W) x 2،040 mm (L)

 

اندازه تختخواب فوق العاده کینگ

2،000 mm (W) x 2،000 mm (L)

 

حالا شما می دانید

تشکی به هر نام ممکن است در استرالیا همان نام آفریقای جنوبی ، اروپا یا انگلیس نباشداگر برای تشک یا تختخواب خریداری شده در خارج از کشور تشک یا ملافه خریداری می کنید ، این مهم است.

پرفروش ترین محصولات

سبد خرید