اندازه های استاندارد تخت و تشک

یک تخت و تشک فوق العاده چه اندازه ای دارد؟

عرض و تشک های فوق العاده کینگ استاندارد 180 سانتی متر عرض و 200 سانتی متر طول دارنددر ابعاد سلطنتی ، این برابر است با 6 فوت عرض و 6 فوت 6 اینچ طولبه عنوان بزرگترین اندازه تخت و تشک موجود ، فضای بی نظیری را فراهم می کنند

 

سایز تخت و تشک چه اندازه ای مناسب است؟

در ابعاد متریک ، یک تخت و تشک استاندارد کینگ سایز 150 سانتی متر عرض و 200 سانتی متر طول دارداین اندازه گیری 5 فوت عرض و 6 فوت 6 اینچ طول در اندازه گیری های شاهنشاهی استتخت های کینگ سایز بلندتر از دونفره است و همین امر باعث می شود که این افراد برای افراد قد بلند که به فضای پا اضافی نیاز دارند مناسب باشد.

 

یک تخت و تشک دو نفره چه اندازه ای است؟

یک تخت و تشک دو نفره استاندارد دارای عرض 135 سانتی متر و 190 سانتی متر استدر ابعاد سلطنتی ، این برابر است با 4 فوت 6 اینچ عرض و 6 فوت 3 اینچ طولبه عنوان متداول ترین اندازه برای یک تخت و تشک ، آنها برای دو نفر ایده آل هستند ، به خصوص هنگامی که فضای اتاق خواب با کیفیت بالا باشد.

یک تخت و تشک کوچک دو نفره چه اندازه ای دارد؟

در ابعاد متریک ، یک تخت و تشک کوچک دو نفره 120 سانتی متر عرض و 190 سانتی متر طول دارداین برابر است با 4 فوت عرض و 6 فوت 3 اینچ طولآنها بیشتر برای یک نفر مناسب هستند اما در صورت لزوم می توانند دو بزرگسال را در خود جای دهنداگر اتاق خواب شما کوچکتر از حد متوسط ​​است ، دو نفره کوچک ایده آل است ، مخصوصاً اگر یک پایه دیوان یا عثمانی انتخاب کنید که فضای ذخیره سازی را به حداکثر برساند.

 

یک تخت و تشک یک نفره چه اندازه ای است؟

یک تخت و تشک یک نفره 90 سانتی متر عرض و 190 سانتی متر طول دارددر ابعاد سلطنتی ، این برابر است با 3 فوت عرض و 6 فوت 3 اینچ طولهمانطور که از نامش پیداست ، آنها برای یک نفر ایده آل هستندآنها همچنین برای کودکان عالی هستند زیرا تمام جهش های رشد را از کودک نوپا تا نوجوان در بر می گیرند.

 

یک تخت و تشک کوچک یک نفره چه اندازه ای دارد؟

تخت و تشک های کوچک یک نفره به طول 75 سانتی متر و طول 190 سانتی متر هستنددر ابعاد سلطنتی ، این برابر است با 2 فوت 6 اینچ عرض و 6 فوت 3 اینچ طولتکی های کوچک متناسب با قاب تخت خواب باریکتر و تختخواب مهمان طراحی شده اندآنها برای صرفه جویی در فضا و اتاقهای اضافی ایده آل هستند.

 

تخت و تشک کودک نوپا چه اندازه ای دارد؟

یک تخت و تشک کودک نوپای استاندارد 70 سانتی متر عرض و 140 سانتی متر طول دارددر ابعاد سلطنتی ، این برابر است با 2 فوت 3 اینچ عرض و 4 فوت 6 اینچ طولآنها برای کودکان بین یک تا سه سال ایده آل هستند ، به خصوص برای کسانی که برای تغییر از یک تختخواب به یک تخت خواب کمکی نیاز دارند.

 

تشک تختخواب چه اندازه ای است؟

یک تشک تختخواب استاندارد 60 سانتی متر عرض و 120 سانتی متر طول دارددر اندازه گیری های امپریالیستی ، این برابر با 23 اینچ عرض و 47 اینچ طول استهمانطور که از نامش پیداست این تشک ها برای نوزادانی که در تختخواب می خوابند استفاده می شودعمق آنها معمولاً 10 سانتی متر است و از تشک های بزرگسالان سفت ترنداین به رشد و نمو نوزادان شما کمک می کند ، اطمینان حاصل کنید که در هنگام خواب همسو هستند و به رشد مناسب کمک می کند.

 

اندازه تشک در مقابل اندازه قاب تخت

هنگام خرید یک تختخواب جدید ، می خواهید اطمینان حاصل کنید که به راحتی در اتاق شما قرار می گیردبنابراین ، لازم است بدانید که کدام نوع تخت و قاب های تخت خواب دارای ابعاد بزرگتری هستند.

اندازه تشک شما همیشه باید با اندازه تختی که می خرید مطابقت داشته باشدبه عنوان مثال ، اگر یک قاب تختخواب دو نفره دارید ، باید یک تشک دو نفره تهیه کنیددر حالی که یک تشک دو نفره دارای ابعاد 190 135 135 سانتی متر است ، اما اندازه دقیق تخت دو نفره غیرممکن استاین به این دلیل است که هر سبک متفاوت خواهد بود ، و برخی از طرح ها دارای سر صفحه و پایه می باشند که به اندازه کلی تخت اضافه می شوندتختخواب های کودکانه اندازه تشک پیشنهادی را متناسب با قاب تختخواب ، اعم از کودک نوپا ، تک یا یورو دارند.

 

اندازه قاب تخت مطابق با سبک

ابعاد تختخواب شما بسته به نوع سبک قاب تختخواب شما متفاوت باشد:

تخت های دیوان فاقد سر صفحه دارای ابعادی مشابه تشک شما خواهند بود زیرا در قسمت بالایی پایه دیوان قرار می گیرند.

قاب های تخت چوبی معمولاً چند سانتی متر از تشک شما در اطراف هر طرف بزرگتر هستند.

ابعاد قاب تختخواب روکش دار بسته به اینکه شکل سورتمه ، جزئیات و پارچه داشته باشد تفاوت زیادی دارد.

همیشه قبل از خرید ابعاد تختخواب را بررسی کنید تا مطمئن شوید در اتاق با فضای کافی برای حرکت در کناره ها جای دارد.

پرفروش ترین محصولات

سبد خرید