چگونه رنگ ها بر رفتار تأثیر می گذارند؟

روانشناسی رنگ به ما می آموزد که رنگ های اطراف ما تأثیرات متفاوتی بر رفتار و روحیه ما دارند.همه ما ذاتی این مفهوم را داریم: وقتی رنگ قرمز را می بینید به چه احساسی فکر می کنید؟ آبی چطور؟ رنگ ها بسیاری از جنبه های ظریف تجربه ما را تحت تأثیر قرار می دهند: مانند طعم غذا ، میزان گرم یا سرد بودن اتاق و حتی می تواند احتمال خرید …
ادامه مطلب

پرفروش ترین محصولات